Privacybeleid

AVG
Per 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Vanaf die datum geldt dezelfde privacywetgeving in de hele Europese Unie (EU). De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) vervalt.
Persoonsgegevens die worden verwerkt

Praktijk KleurRijk kan persoonsgegevens verwerken van websitebezoekers. Als je het contactformulier invult, een mail stuurt of persoonlijk contact opneemt verzamelt Praktijk KleurRijk persoonlijke informatie, zoals je e-mailadres, je voor- en achternaam, telefoonnummer en als de behandeling van start gaat ook adresgegevens en eventuele gegevens met betrekking tot je gezondheid. 

Wat is het doel van het verzamelen van deze gegevens?

Praktijk KleurRijk verzamelt deze gegevens om met jou contact op te nemen als je daarom verzoekt, om afspraken te maken voor behandeling of door te verwijzen met jouw toestemming. Daarnaast worden de gegevens gebruikt voor de administratieve en financiële afhandeling van de geboden zorg.
Verantwoordelijkheid

De AVG kent twee typen verwerkers van persoonsgegevens: de verwerkersverantwoordelijke en de verwerker. Ik ben verantwoordelijk voor de persoonsgegevens die je met mij deelt voor het kunnen leveren van mijn diensten, zoals je naam, adresgegevens, e-mailadres, telefoonnummer en gegevens over je gezondheid.
Duidelijke afspraken
Volgens de AVG is het nodig om met iedere verwerker afzonderlijk een verwerkingsovereenkomst te sluiten. Praktijk KleurRijk heeft ervoor gekozen om de cliënt bij het eerste behandelcontact/intake een overeenkomst te laten ondertekenen voor toestemming voor het verwerken van de persoonsgegevens. 

Recht tot vergeten
Je mag mij ook vragen om jouw gegevens uit mijn omgeving te wissen, helaas kan dat niet altijd en in dat geval laat ik je natuurlijk altijd weten waarom ik je gegevens niet kan wissen.

Recht tot inzage
 Alle persoonsgegevens die ik van je verwerk, mag je inzien en aanpassen.
Gegevensverstrekking aan derden
Jouw informatie wordt nooit aan derden verstrekt zonder jouw toestemming, tenzij anders vermeld of wettelijk noodzakelijk.
Waar blijft je informatie?
Alle data wordt bewaard binnen Nederland tenzij anders vermeld.
Persoonsgegevens die nodig zijn voor een lopende behandeling blijven gedurende de behandeling bewaard tot maximaal twee jaar na de laatste afspraak. 

Links

Op de website zal je links naar externe websites aantreffen. Door op een link te klikken ga je naar een website buiten deze website. Het kan zijn dat deze externe websites gebruik maken van cookies. Graag verwijs ik hiervoor naar de cookie- of privacyverklaring van de betreffende website.

Google Analytics
Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse service van Google Inc. ("Google"). Google Analytics maakt gebruik van zogenaamde "cookies" (tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst) om zo het gebruik van de website te kunnen analyseren. De door de cookies gegenereerde informatie over uw gebruik van deze website wordt overgebracht naar een server van Google in de Verenigde Staten en daar opgeslagen. 

In het geval dat het IP-adres op deze website wordt geanonimiseerd, wordt uw IP-adres in de lidstaten van de Europese Unie of in andere verdragsstaten van het Akkoord over de Europese Economische Ruimte door Google eerst verkort. Alleen in buitengewone gevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de Verenigde Staten overgebracht en daar verkort. In opdracht van de beheerder van deze website zal Google deze informatie gebruiken om te evalueren hoe de website wordt gebruikt, om rapporten over de activiteiten op de website op te stellen en om andere diensten aan te bieden met betrekking tot het gebruik van de website en het internet. De in het kader van Google Analytics door uw browser overgebrachte IP-adres wordt niet gecombineerd met andere gegevens van Google. U kunt het opslaan van cookies voorkomen door in uw browser een daarvoor geëigende instelling te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten. Verder kunt u het vastleggen en verwerken van de door de cookies gegenereerde gegevens (inclusief uw IP-adres) voorkomen door via de volgende link de zogenaamde "opt-out browser add-on" te downloaden en installeren: 

Je kan voorkomen dat Google Analytics gegevens verzamelt door je Cookie-instellingen aan te passen.

Meer informatie over de gebruiksvoorwaarden en gegevensbescherming vindt u bij de voorwaarden van Google Analytics of bij het privacy overzicht van Google Analytics. Wij wijzen u erop dat op deze website Google Analytics met de code "gat._anonymizeIp();" is uitgebreid om een anonieme registratie van IP-adressen (zogenaamde IP masking) te garanderen.
Klacht indienen

Wil je een klacht indienen over de manier waarop ik je persoonsgegevens bescherm? Dat kan via de Autoriteit Persoonsgegevens.